ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ενδεικτικοί Φορείς & Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίου

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικοί Φορείς (Αναθέτουσες Αρχές), με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υποβάλλει επιτυχώς Συμμετοχή σε Κρατικές Προμήθειες και Διαγωνισμούς Δημοσίου.

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Πανεπιστήμια - ΤΕΙ

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Περιφέρειες Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Περιφέρειες Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Σώματα Ασφαλείας

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - Κλινικές

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - Κλινικές

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - ΚλινικέςΥπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 907

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 996

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.