ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσίες

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Υπηρεσία Ενημέρωσης dda

Καθημερινή Ενημέρωση για Νέους Διαγωνισμούς & Κρατικών Προμηθειών [dda alert]

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.

Ψηφιακή Υπογραφή

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την Απόκτηση Πιστοποιημένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής.Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.