ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσίες

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Υπηρεσία Ενημέρωσης dda

Καθημερινή Ενημέρωση για Νέους Διαγωνισμούς & Κρατικών Προμηθειών [dda alert]

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.

Ψηφιακή Υπογραφή

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την Απόκτηση Πιστοποιημένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής.