ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στατιστικά Δημοσίων Συμβάσεων [Προμηθειών, Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών] - 1ο τρίμηνο 2024

May 23rd 2024 3:42pm

Οι ακόλουθοι δείκτες Δημόσιων Διαγωνισμών για Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες καταγράφονται για το έτος 2024, οι οποίοι προέρχονται μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς":

Δεδομένα 1ου τριμήνου 2024

Συνολική Αξία Διαγωνισμών: 4.841.587.146 ευρώ

Συμβάσεις Διαγωνισμών: 44.621

Οικονομικές Προσφορές - Ανάδοχοι: 9.957

[Φορείς - Αναθέτουσες Αρχές: 1.464]

Διαγωνισμοί ανά μήνα:

Ιανουάριος: 11.708 Συμβάσεις αξίας 1,03 δις ευρώ

Φεβρουάριος: 15.093 Συμβάσεις αξίας 1 δις ευρώ

Μάρτιος: 17.800 Συμβάσεις αξίας 2,8 δις ευρώ

*Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι Απευθείας Αναθέσεις, οι Ηλεκτρονικοί & Έγχαρτοι Διαγωνισμοί, οι Προμήθειες, οι Μελέτες, οι Υπηρεσίες, τα Έργα, καθώς και οι Τεχνικές/ Λοιπές Υπηρεσίες.
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.