ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στο μισό έχει μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των προμηθευτών από το Δημόσιο. Ηλεκτρονικά ο έλεγχος των δαπανών

Mar 30th 2024 11:31pm

Σημαντική μείωση του χρόνου και συγκεκριμένα, κατά 50% έχει μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των προμηθευτών από το Δημόσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα των πληρωμών. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των δαπανών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, με το Δημόσιο να γνωρίζει επακριβώς σε όλα τα στάδια τις ενέργειες που έχουν γίνει από φορείς του Δημοσίου.

 

Το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών

Με το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ), μέχρι την πληρωμή του τιμολογίου, όλα τα δεδομένα λαμβάνονται ηλεκτρονικά και με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να ελέγχει το ύψος μιας δαπάνης, ενώ σε δεύτερη φάση θα μπορεί ακόμη και να συγκρίνει ομοειδείς δαπάνες πανομοιότυπων οργανισμών, π.χ. τη δαπάνη για τα ίδια ιατρικά υλικά των ελληνικών νοσοκομείων. Ετσι, το Δημόσιο μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντικά συμπεράσματα του τρόπου που γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις ενώ, παράλληλα, να αποφευχθούν αθέμιτες συναλλαγές.

Ετσι, το Δημόσιο μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντικά συμπεράσματα του τρόπου που γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις ενώ, παράλληλα, να αποφευχθούν αθέμιτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή της Κυριακής), υπάρχουν περιπτώσεις που χτύπησε «καμπανάκι» κατά τον έλεγχο δαπανών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο έλειπαν σημαντικά αρχεία και φυσικά η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε.

Σύντομα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, όλες οι δαπάνες των φορέων και των κεντρικών υπηρεσιών θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διασύνδεσης).


Εφαρμογή του νέου συστήματος παντού

Το νέο, καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες τους. Ουσιαστικά το σύστημα για το οποίο εργάστηκαν ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς έχει αντικείμενο τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών των εν λόγω υπηρεσιών με τελικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των δαπανών των φορέων της κεντρικής διοίκησης.
 

Πώς λειτουργεί

Μέσω του συστήματος, όλα τα δικαιολογητικά μιας δαπάνης (τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές αναδόχων κ.λπ.) συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ενιαίο φάκελο, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε δαπάνη.

Στον ψηφιακό αυτό φάκελο αποθηκεύονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα ή σε ψηφιοποιημένη μορφή με την ψηφιακή υπογραφή του πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης συνδέσμων (Links) που παραπέμπουν σε έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε άλλα συστήματα όπως το «Διαύγεια». Από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) ο φάκελος εισάγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), το οποίο αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους, ώστε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα να προβεί στη συνέχεια σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης.

Σημειώνεται επίσης ότι το σύστημα ΗΔΔ διαλειτουργεί πλήρως με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη και έγκαιρη ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων για την πληρωμή των αντίστοιχων τιμολογίων.

Με τον νέο τρόπο τιμολόγησης θα μειωθεί η διακίνηση πλαστών παραστατικών, θα περιορισθεί η φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα με το ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης δικαιολογητικών θα επιταχυνθεί περαιτέρω η αποπληρωμή των ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.